Biogeokemi, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar mikrobiologiska, kemiska, geologiska och fysikaliska processer förknippade med jordens system. Vi kommer att studera biologiskt aktiva ämnens redoxkemi och utveckling av mikrobiella processer under geologisk tid. I kursen ska modellering (boxmodeller, reactions-transportmodeller) och isotoper användas som verktyg inom biogeokemi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen