Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biogeokemi

  • 7,5 hp

Kursen behandlar mikrobiologiska, kemiska, geologiska och fysikaliska processer förknippade med jordens system. Vi kommer att studera biologiskt aktiva ämnens redoxkemi och utveckling av mikrobiella processer under geologisk tid. I kursen ska modellering (boxmodeller, reactions-transportmodeller) och isotoper användas som verktyg inom biogeokemi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.