Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geodynamik

Denna kurs i avancerad petrologi och tektonik utvecklar modellering färdigheter (analog och numerisk) i samband med mantel cirkulation, egenskaper hos litosfären, värmeflöde i jordskorpan, och uppgrävning och höjningen av jordskorpan. Vi överväger detta i relation till när plattektoniken startade på Jorden.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.