Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maringeologi, självständigt arbete

Maringeologi, självständigt arbete 60 hp

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Det självständiga arbetet för masterexamen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet maringeologi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, skriftlig och muntlig rapportering av forskningsresultat.

 • Mer information

  Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

 • Kontakt

  Martin JakobssonProfessor of Marine geology and geophysics
  Martin Jakobsson
  martin.jakobsson@geo.su.se
  (0)8 16 47 19 | Rum: R209