Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Intersektionalitet

Kursen ger kunskap om teori och debatt om intersektionalitet inom ett brett fält av modern samhällsteori.

Samspelet mellan olika sociala kategorier såsom genus, klass, sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga och ålder studeras. Stor vikt läggs vid att, genom att anlägga ett intersektionellt maktperspektiv, undersöka hur diskriminering fungerar och därmed kan motverkas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Intersektionalitet, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt