Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

  • 30 hp

Kursen består av fem moment som tillsammans ger olika perspektiv på människans historia: 1) Introduktion till historia som vetenskap 2) Översikt av världens historia från antiken till 2000-talet, med särskilt fokus på politiska och ekonomiska förändringsprocesser under äldre historisk tid (före 1800)

3) Översikt av världens historia från antiken till 2000-talet, med särskilt fokus på politiska och ekonomiska förändringsprocesser under modern tid (från 1800) 4) Sociala och kulturella perspektiv på historisk förändring 5) Sveriges historia i världen. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien, men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.