Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt aktuell historisk forskning.

Bokhylla
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Studenter inom ämneslärarprogrammet läser denna termin Historiedidaktik och historiebruk (7,5 hp) som ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia II ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Historiedidaktik och historiebruk, 7,5 hp

  Kursen läses av studenter inom ämneslärarprogrammet. Kursen behandlar olika teorier, perspektiv och frågeställningar inom forskningsfälten historiedidaktik med skolperspektiv och historiebruk i samhället.

  Delkurs 2: Valbar fördjupning I, 7,5 hp

  Delkursen utgörs av en tematisk inriktad kurs inom ett historiskt problemområde, t.ex. politisk och ekonomisk utveckling, social utveckling eller kulturell utveckling.

  Delkurs 3: Att forska om historia, 7,5 hp

  Delkursen behandlar historievetenskaplig metod och ger en introduktion till teoretiska perspektiv. I kursen ingår även träning i historisk informationssökning, samt övningar i förmågan att värdera och utnyttja olika typer av källmaterial.

  Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp

  Delkursen består av teoretisk och praktisk träning i att självständigt författa, presentera och försvara en kortare vetenskaplig uppsats. I kursen ingår även att diskutera, analysera och opponera på andra studenters uppsatsarbeten.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för aktuell termin hittar du via schemamotorn schema.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurs har gemensam litteraturlista med andra program och utbildningar som läser flera delkurser tillsammans.

  Studenter inom ämneslärarprogrammet läser denna termin även Historiedidaktik och historiebruk (7,5 hp) som ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen.

  Schema, kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia II finns under kurssidan här. Specifik litteraturlista för delkurs 1: Historiedidaktik delkurs 1 VT2022 (576 Kb)

   

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare