Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt aktuell historisk forskning.

Bokhylla
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Studenter inom ämneslärarprogrammet läser denna termin Historiedidaktik och historiebruk (7,5 hp) som ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia II ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1 (Historiedidaktik och historiebruk, 7,5 hp) läses av studenter inom ämneslärarprogrammet. Kursen behandlar olika teorier, perspektiv och frågeställningar inom forskningsfälten historiedidaktik med skolperspektiv och historiebruk i samhället.

  Delkurs 2 (Valbar fördjupning I, 7,5 hp) utgörs av en tematisk inriktad kurs inom ett historiskt problemområde, t.ex. politisk och ekonomisk utveckling, social utveckling eller kulturell utveckling.

  Delkurs 3 (Att forska om historia, 7,5 hp) behandlar historievetenskaplig metod och ger en introduktion till teoretiska perspektiv. I kursen ingår även träning i historisk informationssökning, samt övningar i förmågan att värdera och utnyttja olika typer av källmaterial.

  Delkurs 4 (Uppsats, 7,5 hp) består av teoretisk och praktisk träning i att självständigt författa, presentera och försvara en kortare vetenskaplig uppsats. I kursen ingår även att diskutera, analysera och opponera på andra studenters uppsatsarbeten.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen.
  Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia II finns under kurssidan här.

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se

  Kursadministration: expedition@historia.su.se

  Studierektor: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se