Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800

Kursen ger en bred historisk introduktion till Afrikas utveckling söder om Sahara före den europeiska 1800-talskolonialismen. Den behandlar flera aspekter på afrikansk historia utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utgångspunkter. Tyngdpunkten i litteraturen är lagd på moderna studier av afrikanska historiker vid afrikanska universitet.