Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800

En brett perspektiv på Afrikas historia söder om Sahara cirka 1400–1800.

Kursen ger en bred historisk introduktion till Afrikas utveckling söder om Sahara före den europeiska 1800-talskolonialismen. Den behandlar flera aspekter på afrikansk historia utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utgångspunkter. Tyngdpunkten i litteraturen är lagd på moderna studier av afrikanska historiker vid afrikanska universitet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Afrika söder om Sahara – en översikt ca 1400-1800

  Delkurs 1 ger en övergripande bild av utvecklingen i Afrika söder om Sahara under perioden och behandlar den politiska, social och ekonomiska utvecklingen. Särskild tyngdpunkt läggs på att förklara faktorerna bakom slaveriet och dess konsekvenser för kontinenten.

  Delkurs 2: Skriftlösa kulturer – teori, metod och begrepp

  Delkurs 2 behandlar teoretiska och metodologiska utmaningar som finns att skriva afrikansk historia utifrån bland annat källäge och källkritik. Vidare behandlas ekonomiska, sociala och politiska teorier samt olika förklaringsmodeller, särskilt när det gäller slaveriet.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se