Stockholms universitet
Go to this page on our english site

De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion

Kursen diskuterar den moderna politiska, ekonomiska och intellektuella utvecklingen i islamiska samhällen. En central idé för kursen är att moderniseringen har gett upphov till olika, ibland motstridande tolkningar av islam. Kursen problematiserar den gängse, av kolonialism färgade bilden av islamiska samhällen genom att fokusera temata som kolonialism, modernitet, självbestämmande, nationalism och fundamentalism.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: De islamiska samhällenas historia – en översikt från 1750 till idag

  Delkurs 2: Orientalism, normer och postkolonialism – begrepp och kritik

  Se kursplanen för mer information.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor grundnivå: kvällskurser och kandidatkurs