Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion

Kursen diskuterar den moderna politiska, ekonomiska och intellektuella utvecklingen i islamiska samhällen. En central idé för kursen är att moderniseringen har gett upphov till olika, ibland motstridande tolkningar av islam. Kursen problematiserar den gängse, av kolonialism färgade bilden av islamiska samhällen genom att fokusera temata som kolonialism, modernitet, självbestämmande, nationalism och fundamentalism.