Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion

Kursen diskuterar den moderna politiska, ekonomiska och intellektuella utvecklingen i islamiska samhällen. En central idé för kursen är att moderniseringen har gett upphov till olika, ibland motstridande tolkningar av islam. Kursen problematiserar den gängse, av kolonialism färgade bilden av islamiska samhällen genom att fokusera temata som kolonialism, modernitet, självbestämmande, nationalism och fundamentalism.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Afrika söder om Sahara 1800- till idag. En översikt

  Delkurs 1 omfattar den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika söder om Sahara under perioden med särskild tyngdpunkt på den europeiska kolonialismen och vägen mot ökat självbestämmande under 1960-talet och framåt.

  Delkurs 2: Kolonialism och beroende. Begrepp och teorier

  Delkurs 2 behandlar och lägger tyngdpunkten på en diskussion om kolonialismen, och dess ekonomiska utgångspunkter och ideologiska motiveringar. Begrepp och definitioner behandlas, liksom beroendeskolan och postkolonial teoribildning.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se