Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige

Kursen behandlar migrationen till Sverige av flyktingar, arbetsmigranter och anhöriga från omkring 1930 till idag, en drygt åtta decennier lång period med några distinkta delperioder med olikartade kännetecken. Från ett land med cirka 1 procent av invånarna födda utomlands har en omvandling skett till ett mångkulturellt samhälle. Teman som tas upp i kursen är invandringspolitik, de olika typerna av invandring, integrationspolitik och integrationsfrågor.

Kursen består av två delkurser, kronologiskt uppdelade:

Delkurs 1: Flyktingar och arbetsmigranter under orostid och folkhemsbygge, 3 hp

Delkurs 2: Invandring och integration från 1970-talet till dagens samhälle, 4,5 hp

Delkurs 1 behandlar kursens centrala frågor och temata under folkhemsbygget, och delkurs 2 från 1970-talet till idag. Inom delkurs 2 ska studenten välja en av några föreslagna doktorsavhandlingar inom området för analys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.