Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige

Kursen behandlar migrationen till Sverige av flyktingar, arbetsmigranter och anhöriga från omkring 1930 till idag, en drygt åtta decennier lång period med några distinkta delperioder med olikartade kännetecken. Från ett land med cirka 1 procent av invånarna födda utomlands har en omvandling skett till ett mångkulturellt samhälle. Teman som tas upp i kursen är invandringspolitik, de olika typerna av invandring, integrationspolitik och integrationsfrågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två kronologiskt uppdelade delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Flyktingar och arbetsmigranter under orostid och folkhemsbygge, 3 hp

  Delkursen behandlar kursens centrala frågor och temata under folkhemsbygget


  Delkurs 2: Invandring och integration från 1970-talet till dagens samhälle, 4,5 hp

  Delkurs 2 täcker 1970-talet till idag. Inom delkurs 2 ska studenten välja en av några föreslagna doktorsavhandlingar inom området för
  analys.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier med ett mindre inslag av föreläsningar. Deltagande vidr seminarierna är obligatoriskt.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se