Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att forska om tidigmodern tid

En kurs på avancerad nivå om metoder och material för att forska om tidigmodern tid.

Kursen tar upp de särskilda villkor och förutsättningar som råder för att forska om just tidigmodern tid, det vill säga perioden cirka 1500–1800. Här diskuteras historiska kontexter, aktuella forskningslägen, hur arkiven kom till och bredden av källmaterial som finns att arbeta med.

Dessutom får du träna handskriftsläsning och andra nödvändiga färdigheter för att skriva uppsats om tidigmodern tid.

Genom besök på arkiv och/eller bibliotek i Stockholmsområdet ger kursen fördjupad kunskap om olika slags källmaterial, och hur de kan användas i forskningen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och studiebesök.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå