Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att forska om tidigmodern tid

Kursen ger kunskap och metoder för att forska om tidigmodern tid.

Vilka källmaterial kan användas för att forska om tidigmodern tid, och hur kan de användas? Hur analyserar man flera hundra år gammal handskrift? Det är några saker som berörs i denna kurs. Dessutom tar kursen upp aktuella problemställningar och metoddiskussioner inom det tidigmoderna forskningsfältet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och studiebesök.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå