Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att forska om tidigmodern tid

Kursen ska ge studenterna kunskap om aktuella problemställningar och metoddiskussioner inom det tidigmoderna forskningsfältet samt utveckla de specifika färdigheter som krävs för att kunna analysera handskrivet källmaterial från samma tidsepok. Dessutom ska studenterna ges fördjupad kunskap i vilka olika typer av tidigmodernt källmaterial som finns på arkiv och bibliotek samt hur dessa kan utnyttjas för historisk forskning.