Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bostadens historia - marknad politik och design i Stockholm 1900-2020

Kursen behandlar hemmet i staden utifrån tre perspektiv: bostadsmarknad, bostadspolitik och fysisk gestaltning av bostäder under 1900- och början av 2000-talet.

Svartvitt foto. Flera personer håller på att resa en husvägg.
Stadsfullmäktige är närvarande när den tusende småstugan i Stockholm reses på Enskedefältet, Foto: Svenska Dagbladet 1931 via Wikimedia Commons CCBY0

Bostadsfrågan har alltsedan industrialiseringen varit central för utformningen av samhället i alla dessa aspekter. Sverige och Stockholm har haft dramatiska pendlingar under denna historia: från sämsta bostäderna (1900-1930) till flest byggda bostäderna (1940-1990) till dyraste bostäderna (1990-2020) i europeisk jämförelse. Stockholm utgör kursens huvudsakliga perspektiv och är den stad varifrån exemplen hämtas. Men kursen diskuterar och jämför även nationella och internationella vägval för utformning och investeringar i bostäder i storstäder under tidsperioden.

Kursen innehåller moment av seminarier, föreläsningar, diskussioner, analyser av stads- och lägenhetsplaner, exkursioner och fältstudier.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen läses på halvfart under hela period 1. Undervisningen sker dagtid och består av seminarier och exkursioner.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 80 %. Se kursplanen för betygskriterier.