Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i konstvetenskap

Det internationella masterprogrammet i konstvetenskap ger dig fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper inom det konstvetenskapliga huvudområdet, med tonvikt på de färdigheter som krävs för att självständigt navigera på det internationella konstvetenskapliga fältet. Undervisningsspråk är engelska.

How to be around yourself - a game for up to 2 persons. Multipel, tryck på röd filt, okänd konstnär
How to be around yourself - a game for up to 2 persons. Artist unknown (around 2010).

Programmet startar vartannat år, nästa gång höstterminen 2024.

Genom utformningen av kurser och examinationer utvecklar du din förmåga att kommunicera konstvetenskapliga forskningsrön i form av artiklar, konferensbidrag och utställningar. Programmet har en internationell profil och undervisningsspråket är engelska. Valbara kurser på svenska kan dock ingå. 

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) fördelade på obligatoriska kurser (52,5 hp), valbara kurser, inklusive praktik (22,5 hp) samt examensarbete (45 hp).

Inom programmet finns goda möjligheter till studier och praktik utomlands. Programmet ger kunskaper och färdigheter för verksamhet och arbete på det internationella konstvetenskapliga fältet, såväl i den akademiska världen som i museivärlden och på andra platser där fördjupade konstvetenskapliga kunskaper och färdigheter efterfrågas. Det ger såväl formell behörighet till, som en god kunskaps- och färdighetsgrund för, utbildning på forskarnivå. 

Mer information om programmet hittar du på vår engelska sida.

  • Programöversikt

    Studieuppehåll
    Den student som önskar göra uppehåll i sina studier på programnivå i ämnet konstvetenskap anmodas fylla i en blankett och lämna in till studievägledaren.

    Mer information finns här i blanketten:

    Blankett för studieuppehåll i konstvetenskap (110 Kb)