Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i baltiska språk och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Studenter i hörsal, Södra huset, Stockholms universitet. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att se rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet som kräver kunskaper om baltiska språk och baltisk kultur. Kurserna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden inom baltisk språkvetenskap och som student får du träning i att självständigt och reflekterande tillämpa teorier och metoder på språkligt material. Du får också språklig träning i lettiska och litauiska. Programmet avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet baltiska språk, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt kurser som du som student väljer själv. Förslag på valbara kurser finns i programmets gemensamma kurspool: 

  Kurspool för masterprogrammet i språkvetenskap

  Undervisningsspråk är lettiska eller litauiska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga kurserna.

  Schema och litteraturlista finns på respektive kurssida. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk (LIM026) (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp

  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna under termin 2 av Baltiska språk -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde baltiska språk), samt ytterligare 15 hp av de valbara kurserna under termin 1 och 2 av kurser inom huvudområde baltiska språk.

   

  År 2

  Termin 3

  Avancerad akademisk engelska (ENAEV0)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp

  Av terminens valbara kurser rekommenderas att du läser 15 hp av relevans för inriktningens arbetsmarknad.

  Termin 4

  Baltiska språk - masterkurs, 30 hp (huvudområde baltiska språk)

  För masterexamen ska minst 30 hp av de valbara kurserna utgöras av kurser inom huvudområdet baltiska språk. Kurserna väljs ur huvudområdets kursutbud i samråd med koordinatorn för inriktningen.

 • Kontakt

  Koordinator, inriktningen mot baltiska språk

  Lilita Zalkalns, studierektor
  lilita.zalkalns@balt.su.se
  08-16 46 09

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är ansvarig för inriktingen mot baltiska språk.

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Institutionen för lingvistik