Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper inom lingvistik och typologi och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald är en tvåårig utbildning i lingvistik på avancerad nivå. Programmet innebär fördjupande studier i lingvistisk teori och metod, forskningsetik, typologi, kvanitativ analys och korpuslingvistik med mera. Genom valbara kurser får du som student själv utforma delar av utbildningen.

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. 

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.