Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper inom lingvistik och typologi och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att få fram rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald är en tvåårig utbildning i lingvistik på avancerad nivå. Programmet ger fördjupande studier i lingvistisk teori och metod, forskningsetik, typologi, kvanitativ analys och korpuslingvistik med mera. Du får själv möjlighet att utforma delar av utbildningen genom så kallade valbara kurser. 

Programmet avslutas med ett examensarbete där du med stöd av handledare genomför en vetenskaplig studie och författar en masteruppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. 

Masterprogrammet i språkvetenskap ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. Inriktningen mot typologi och språklig mångfald läses i huvudsak vid Institutionen för lingvistik. 

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt kurser som du som student väljer själv. Förslag på valbara kurser finns i programmets gemensamma kurspool:

  Kurspool för masterprogrammet i språkvetenskap

  Scheman och litteraturlistor publiceras på respektive kurssida. 

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk (LIM026) (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Statistik för språkvetare (LIM033) (huvudområde lingvistik)
  Språktypologi (LIM025)

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av en magisterkurs på 15 hp (huvudområde lingvistik).

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Typologi och språklig mångfald - masterkurs (LIM060) (huvudområde lingvistik)

  För masterexamen ska minst 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde lingvistik. Kurserna väljs i samråd med koordinatorn för inriktningen. 

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Datorintresset och språkintresset blev en perfekt kombination

  Magnus Ahltorp hade inga planer på att läsa vidare efter introduktionskursen i lingvistik. Men studiekamraterna motiverade honom att fortsätta. I vår är han tjänstledig från sitt jobb som språkteknolog på Språkrådet för att skriva sin masteruppsats om förstapersonsreferenser i japanska.

  Magnus Ahltorp Datorintresset och språkintresset blev en perfekt kombination
 • Kontakt

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för lingvistik är ansvarig för inriktingen mot typologi och språklig mångfald

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida:

  Institutionen för lingvistik

  Samordnare, Masterprogram i språkvetenskap
  Studentexpedition