Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språktypologi

Det här är en kurs i lingvistik på avancerad nivå som ger kunskaper om klassisk och modern språktypologi.

Inom språktypologi studeras mänskliga språk genom systematiska tvärspråkliga jämförelser. Den här kursen ger dig en bred orientering om aktuella problem inom språktypologin och du får praktisk erfarenhet av metoder för datainsamling och analys. Undervisningsspråk är engelska. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga rapporter och en skriftlig inlämningsuppgift som även presenteras muntligt.

  Examinator

  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition