Kulturskoledidaktik: uppdraget – ingår i Kulturskoleklivet, 15 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom eller redan arbetar inom kulturskolan. Kursen består av två delar:

Delkurs I: Kulturskoledidaktiska grundfrågor, 7,5 hp

I delkursen behandlas frågor som berör synen på undervisning i kulturskola: olika perspektiv på kunskap och lärande, föreställningar om undervisning i frivilliga estetiska verksamheter, samt didaktiska frågor som vad, hur, när och varför.

Delkurs II: Demokrati och delaktighet, 7,5 hp

I delkursen behandlas begrepp och perspektiv som berör demokrati och delaktighet i relation till estetisk verksamhet för och med barn och unga, såsom värdegrund, inkludering, genus och mångfald.

Om Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Läs mer om kulturskoleklivet och kursutbudet via www.su.se/hsd/kulturskoleklivet

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen