Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I

Lär dig spela gitarr i pedagogiskt arbete med barn!

OBS! Kursen är inställd och kommer inte starta höstterminen 2020.

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kompetens i att använda gitarren som resurs i olika former av pedagogisk verksamhete inom förskola, fritidshem och skola. Kursen behandlar såväl praktiskt musicerande i grupp som didaktiska studier kring musikens möjligheter i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling och relateras till gällande styrdokument.

 

 • Kursupplägg

  I kursen ingår:

  • ackordspel på gitarr från elementär nivå till fungerande bruksspel

  • repertoar av sånger och visor som är relevanta i pedagogiska situationer av varierande karaktär

  • musicerande i mindre ensembler

  • litteraturstudier

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och annan gruppundervisning med praktiska övningar individuellt Sidan 1/2 eller i grupp. Deltagande i seminarier och gruppundervisning är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  - redovisning av en individuell ackompanjemangs-/ledningsuppgift.

  - redovisning av litteratur muntligt i grupp och skriftligt individuellt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se