Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I

Lär dig att använda gitarren som resurs i olika former av pedagogisk verksamhet inom förskola, fritidshem och skola.

Kurssida HV03DF
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar såväl praktiskt musicerande i grupp som didaktiska studier kring musikens möjligheter i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling och relateras till gällande styrdokument.

Vidare innefattar kursen:

  • ackordspel på gitarr från elementär nivå till fungerande bruksspel
  • val av repertoar av sånger och visor som är relevanta i pedagogiska situationer av varierande karaktär
  • musicerande tillsammans med andra