Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp