Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6

De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som lärare i samhällsorienterande ämnen i årskurs 4-6.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Antagningsinformation för kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för ämnesdidaktik. Du som är antagen till en kurs hos oss får ett särskilt e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs det noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

Första antagningsbeskedet
Blev du antagen? Kom ihåg att tacka ja senast 19 juli. Foto: Mostphotos.

Tacka ja

 • För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja på antagning.se senast 19 juli.
 • Även du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det via e-post några dagar innan terminsstart.

Aktivera ditt universitetskonto

Registrera dig på din kurs

 • För de flesta av våra fristående kurser är webbregistreringen öppen 5-11 augusti. Exakt registreringsperiod för just din kurs anges i det särskilda e-postutskick du får från oss.
 • Du webbregistrerar dig i Ladok. Där kan du för tillfället inte logga in via ditt lärosäte, utan måste använda ditt inlogg på Antagning.se eller ett eduID.

Lärplattformen Athena

 • I lärplattformen Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när du registrerat dig. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
   

Läs mer på vår webb

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kurssida HV46FV HV146F
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar relevant ämnesinnehåll, ämnesdidaktisk forskning, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras i undervisningen ämneskunnande och undervisning i relation till styrdokument.

I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Kursen som består av fyra delkurser kopplade till respektive skolämne syftar till att ge grundläggande ämneskunskaper med inriktning på att kunna organisera undervisning. Dessa delkurser berör respektive skolämnes aktuella kärna och identitet. Delkurserna omfattar ett vidare ämnesinnehåll än det som ingår i de fyra skolämnenas kursplaner. I varje delkurs berörs förståelse och användning av aktuella centrala ämnesdidaktiska begreppen. Den femte delkursen berör de samhällsorienterande ämnenas förutsättningar och beröringspunkter.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delkurser:

  1. Historia med ämnesdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar kunskaper och förmågor som är centrala i undervisning om mänskliga samhällen ur ett historiskt perspektiv. Delkursen ger centrala historiska kunskaper om de kunskapsområden som behandlas i årskurs 4–6 samt historiedidaktiska begrepp och teorier som ger förutsättningar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i historia. Delkursen fokuserar på tre innehållsliga teman: i) Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500, ii) Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800, iii) Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900. Historiedidaktiska begrepp och teorier som tankeredskap, källkritik, historieanvändning och historiemedvetande används genomgående för att didaktisera innehållet.
  2. Religionskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar kunskaper och förmågor som är centrala i undervisning om mänskliga samhällen ur ett tros- och livfrågeperspektiv. Delkursen ger centrala religionsvetenskapliga kunskaper om de kunskapsområden som behandlas i årskurs 4–6 samt religionsdidaktiska begrepp och teorier som ger förutsättningar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i religionskunskap. Delkursen fokuserar på tre innehållsliga teman: i) Religion och livsåskådningar nu och förr, ii) Levnadsregler, ritualer och högtider, iii) Livsfrågor och etik. Religionsdidaktiska begrepp och teorier används genomgående för att didaktisera innehållet och behandla samspelet mellan individ, grupp och samhälle i termer av livsåskådningar och religion.
  3. Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar kunskaper och förmågor som är centrala i undervisning om mänskliga samhällen ur ett samtidsperspektiv. Delkursen ger centrala politiska, ekonomiska, sociala och rättsliga kunskaper om de kunskapsområden som behandlas i årskurs 4–6 samt samhällskunskapsdidaktiska begrepp och teorier som ger förutsättningar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i samhällskunskap. Delkursen fokuserar på fyra innehållsliga teman: i) Mänskliga rättigheter och demokrati, ii) Politiska och rättsliga perspektiv i Sverige, iii) Välfärdssamhället och samhällsekonomin, iv) Informationshantering. Samhällskunskapsdidaktiska begrepp och teorier som tankeredskap, källtillit och medborgarbildning används genomgående för att didaktisera innehållet och behandla det nutida samspelet mellan individ, grupp och samhälle.
  4. Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar kunskaper och förmågor som är centrala i undervisning om samhällen ur ett geografiskt perspektiv, särskilt sambanden människa-samhälle-natur. Delkursen ger centrala kunskaper om de kunskapsområden som behandlas i årskurs 4–6 samt geografididaktiska begrepp och teorier som ger förutsättningar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i geografi. Delkursen fokuserar på tre innehållsliga teman: i) Geografiska förhållanden, mönster och processer, ii) Hållbar utveckling, iii) Geografins metoder och verktyg. Geografididaktiska begrepp och teorier som tankeredskap och fältstudier används för att didaktisera innehållet och behandla sambanden mellan natur, samhälle och människa.
  5. De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar de gemensamma dragen mellan SO-ämnena, men också de enskilda ämnenas särart. Kursen berör också olika arbetssätt för att fördjupa elevers förståelse både i de enskilda ämnena och i ämnesöverbryggande teman. Vidare berörs formativ undervisning, språkliga aspekter av undervisning i SO-ämnena samt begreppsbildning.

  Undervisning

  Kursen genomförs som distansstudier på halvfart. Distansformen på kursen innebär att undervisningen är förlagd till obligatoriska seminarieträffar via det digitala mötesverktyget Zoom.

  Vid seminarieträffarna behandlas kursens innehåll genom föreläsningar, seminarier, redovisningar och gruppdiskussioner. Mellan seminarieträffarna pågår kursens undervisning och aktiviteter i form av självstudier med inläsning av kurslitteratur, obligatoriska inlämningsuppgifter och diskussioner samt genom att ta del av inspelade föreläsningar på lärplattformen Athena.

  Examination

  Delkurs 1-4 examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 5 examineras genom muntlig redovisning av temaarbete, opponering på andras temaarbeten, samt skriftlig hemtentamen.

  Betygskriterier HV46FV gäller från HT 2023 (399 Kb)

  Examinator

  Özlem Erdogan

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Starttermin HT2024 - till och med VT 2025

  Starttermin HT2023 - till och med VT 2024

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Özlem Erdogan, ozlem.erdogan@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se