Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6

Vill du prova på att läsa kurser för blivande lärare? Saknar du akademiska Eller har du redan lärarexamen och vill utöka din behörighet? Då kan Fler vägar in vara ett alternativ för dig.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Det här gäller dig som är antagen till en fristående kurs vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Registrering

För att behålla studieplatsen på kursen måste du webbregistrera dig via www.student.ladok.se. Du kan webbregistrera dig efter att ha aktiverat ditt SU-konto, tidigast den 28/12.

Webbregistreringen för HSD:s fristående kurser är mellan 4 - 10 januari. 

OBS! Webbregistrering är obligatorisk. Har du problem med att registrera dig måste du kontakta kursens administratör under webbregistreringsperioden, annars riskerar du att förlora din studieplats. 

Kursadministratör nås via: studieadmin@hsd.su.se

Terminstart

Terminen startar den 17 januari.

Här hittar du exakta datum för vårterminen 2021: terminstider

Digital lärplattform

Universitets digitala lär- och samarbetsplattform heter Athena. Där publicerar lärare viktig information som rör kursens innehåll och kommunicerar med studenter. Studenter får tillgång till Athena efter kursregistrering och kan logga in via www.athena.su.se

Introduktionsdag 

Du som är ny student vid Stockholms universitet välkomnas genom en digital välkomstdag fredag den 15 januari och andra välkomstaktiviteter.

Digitala välkomstaktiviteter

Undervisning vårterminen 2021

Undervisningen under vårterminens sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning.

Om webbaserad undervisning vid Stockholms universitet

Antagen med villkor

Har du blivit antagen med villkor kommer du inte att kunna webbregistrera dig. Du behöver uppvisa att du uppfyller behörigheten senast det datum då utbildningen startar. Om du är antagen med villkor och har några frågor kontaktar du kursadministratören via studieadmin@hsd.su.se.

Reservantagning

Du som är reserv efter andra urvalet ska invänta besked från oss. Om du blir erbjuden en plats kommer du att få en förfrågan från oss på det telefonnummer eller den mejladress som du har angivit på antagning.se. 

Vi kontaktar reserver tidigast efter slutet av ordinarie webbregistreringsperiod. Vi har inte ett fysiskt reservupprop på HSD. Om en utbildning är fullsatt markeras detta via www.antagning.se. Vi kan tyvärr inte ge svar på frågor om sannolikheten att en studieplats blir ledig. 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Den 12 januari hålls en informationsträff.

Läs mer: Studera med funktionsnedsättning

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig och inte avser att läsa kursen, kan du göra ett ”tidigt avbrott” senast 3 veckor efter kursstart. Du kan då söka kursen på nytt vid senare tillfälle. Anmälan om tidigt avbrott gör du själv via www.student.ladok.se.

Anmälan om avbrott senare än 3 veckor efter kursstart görs skriftligen till kursadministratören på studieadmin@hsd.su.se. Gör du avbrott senare än tre veckor efter kursstart kan du inte anmäla dig till kursen på nytt. Du får då istället höra av dig till kursadministratören för omregistrering, vilket kan ske i mån av plats.

Kontakt

För frågor om registrering, behörighet, schema, betygsrapportering etc kan du vända dig till kursens administratör på studieadmin@hsd.su.se.

Har du frågor om tillgodoräkning eller andra funderingar kring upplägget av dina studier kan du kontakta studievägledare: studievagledning@hsd.su.se.

På webbplatsen med studieinformation finner du svar på många frågor.

Studieinformation

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

 Läs mer: Fler vägar in

De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som lärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6. Kursen behandlar relevant ämnesinnehåll, ämnesdidaktisk forskning, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras i undervisningen ämneskunnande och undervisning i relation till styrdokument. I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Kursen som består av fyra delkurser kopplade till respektive skolämne syftar till att ge grundläggande
ämneskunskaper med inriktning på att kunna organisera undervisning. Dessa delkurser berör respektive skolämnes aktuella kärna och identitet. Delkurserna omfattar ett vidare ämnesinnehåll än det som ingår i de fyra skolämnenas kursplaner. I varje delkurs berörs förståelse och användning av aktuella centrala
ämnesdidaktiska begreppen. Den femte delkursen berör de samhällsorienterande ämnenas förutsättningar och beröringspunkter.

Starttermin VT21 till och med HT21

Kursbeskrivning HV46FV VT21 (293 Kb)

Starttermin HT21 till och med VT22

HV46FV_Kursbeskrivning HT21 (538 Kb)

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  Delkurs 1: Historia med ämnesdidaktik, 6 hp
  Delkursen i historia behandlar såväl kunskaper om det förflutna som historievetenskapliga och
  historiedidaktiska begrepp. Kursen fokuserar på fyra innehållsliga teman som utgår innehållet i kursplanen för historia i Lgr 11: Forntiden och medeltiden fram till cirka 1500; Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 till 1700; Ökat utbyte och jordbrukens omvandling, cirka 1700-1800. Historiemedvetande, tidsuppfattning, historiebruk, källkritik samt orsak/verkan är centrala begrepp som bearbetas i delkursen.

  Delkurs 2: Religionskunskap med ämnesdidaktik. 6 hp
  Utgångspunkten är identitet, livsfrågor och etik, där också samspelet mellan religion och samhälle uppmärksammas. Religioner och livsåskådningar studeras som orientering och inspiration till fördjupad reflektion. Eftersom religionskunskapens didaktik förutsätter grundliga kunskaper i ämnesteori förenas teori och didaktik under fortlöpande diskussion om mål och metoder.

  Delkurs 3: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
  Samhällskunskap är ett skolämne bestående av framförallt statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. I Lgr 11 framgår att ämnet i skolan syftar till att eleverna ska få kunskaper och verktyg för att förstå och handla i samhället. Teman vi i denna delkurs behandlar är mänskliga rättigheter, demokrati, det politiska livet i Sverige, lag och rätt, ekonomi och välfärd, mediernas roll samt källkritik. Perspektivtagande, analys, aktuella samhällsfrågor, informationshantering och ämnesdidaktiska frågeställningar löper som en röd tråd.

  Delkurs 4: Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp
  Delkursen behandlar processer inom och samband mellan natur, samhälle och människa. Hur detta skapar olika levnadsvillkor i världen över tid, med särskild fokus på svenska, nordiska och europeiska förhållanden.

  Delkursen består av tre kunskapsområden som utgår från Lgr 11: livsmiljöer, geografins metoder, begrepp och arbetssätt samt miljö, människa och hållbarhetsfrågor. Förmågan att använda geografiska perspektiv, verktyg
  och fältundervisning tränas.

  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp
  De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Delkursen berör olika sätt att utmana elevers förståelse och kunnande i de enskilda ämnena men också i gemensamamma ämnesöverbryggande teman. Vidare berörs formativ undervisning och bedömning av elevers kunnande. Delkursen behandlar begreppsligt kunnande och språkliga aspekter av undervisning i SO-ämnena. Delkursen ger en inblick i aktuell SO-didaktisk forskning.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt träffar på campus (antal träffar anges för respektive kurstillfälle). Kurskrav: individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro på seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HV46FV (595 Kb)

  Examination

  Delkurs 1: Historia med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 2: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 3: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 4: Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp examineras genom en muntlig redovisning av temaarbete samt opponering på andras temaarbeten samt en skriftlig hemtentamen.

  Examinatorer VT21

  Caroline Gustavsson
  Gunilla Granath Zillén
  Özlem Erdogan

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Starttermin VT21 till och med HT21

  Starttermin HT21 till och med VT22

   

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: ozlem.erdogan@hsd.su.se