Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursen ger en introduktion till grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Kursen tränar förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevant ämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten. Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska mynna ut i en skriftlig rapport.

Självständigt arbete vid HSD

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning VT21 reviderad 2021-01-20 (142 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Deltagande i det inledande seminariet samt övningsventileringen är obligatoriskt.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier (58 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet samt skriftlig och muntlig opponering på annan students självständiga arbete.

  Information om examination vid självständigt arbete (172 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2020:

  Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Berit Ljung, Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå, Anne Lidé n, Björn Falkevall, Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm, Johan Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per Fransson, Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen, Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny Berglund, Maria Wassrin, Anja Kraus, Eva Österlind, Eva Hallgren,
  Sofia Cedervall

  Vårterminen 2021:

  Anne Lidén, Caroline Gustavsson, Catrin Björck, Cecilia Lundholm, Eva Hallgren
  Eva Österlind, Frederik Wallenstein, Inger Eriksson, Jenny Berglund, Johan Sandahl, Ketil Thorgersen, Kristina Lanå, Lisa Öhman, Maria Olson, Maria Wassrin, Martin Karlsson, Max Strandberg, Per Fransson, Per Höjeberg, Per-Arne Karlsson, Sofia Cedervall, Ulrika von Schantz, Viveca Lindberg, Ylva Wibaeus

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.
  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans även under period C och D.

  Undervisning på HSD under våren 2021 sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Ylva Wibaeus