Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bild för grundlärare åk 4-6 I

Valbar kurs för studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6. Kursen ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar grundläggande metoder, material och verktyg för bildframställning, bilden som kommunikativt verktyg, bildanalys och bildtolkning samt bildämnets didaktik. Vidare behandlar kursen portföljmetodik och pedagogiska arbetsformer inom bild i skolan. Kursinnehållet genomsyras av ämnesdidaktiska perspektiv.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Bild och lärande, 4 hp
   Delkursen behandlar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete samt digitalt bildberättande genom fotografi och rörlig bild. I fokus står bildskapande och bildkommunikativa metoder liksom ämnesdidaktiska frågeställningar och reflektioner.
  2. Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion A, 8 hp
   Delkursen behandlar portfoliometodik, lärprocessen, bilden som kommunikativt verktyg samt presentationsteknik. Centralt i delkursen är tillämpning av visuell kommunikation. Samtliga kunskaper bearbetas ur ett bildämnesdidaktiskt perspektiv genom pedagogiska planeringar och reflektionsseminarium.'
  3. Visuell kultur och visuell kommunikation A, 3 hp
   Delkursen behandlar bildspråkliga teorier, bildtolkning och grundläggande bildanalytiska begrepp och teorier. Bildkunskaper relaterade till gällande styrdokument för bildämnet kommuniceras med visuell digital teknik som pedagogiskt verktyg med syfte att planera för lärande.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, tematiska bildverkstäder/workshops, studiebesök, projektarbeten, läsloggar samt grupparbete.

  Muntliga redovisningar av gestaltande arbeten, portfoliovisningar och inlämning av seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom en redovisning i form av en individuell digital processportfolio.

  Delkurs 2 examineras genom en redovisning i form av en individuell portfoliouppgift, en skriftlig inlämningsuppgift och en muntlig redovisning.

  Delkurs 3 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig och visuell redovisning av gruppuppgift.

  Betygskriterier HVB146 - gäller från HT 2018 (599 Kb)

  Examinator

  Torben Freytag

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Torben Freytag, torben.freytag@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se