Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bild för grundlärare åk 4-6 I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Kursen behandlar grundläggande metoder, material och verktyg för bildframställning, bilden som kommunikativt verktyg, bildanalys och bildtolkning samt bildämnets didaktik. Vidare behandlar kursen portföljmetodik och pedagogiska arbetsformer inom bild i skolan. Kursinnehållet genomsyras av ämnesdidaktiska perspektiv. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  Delkurs 1: Bild och lärande, 4 hp
  Delkursen behandlar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete
  samt digitalt bildberättande genom fotografi och rörlig bild. I fokus står bildskapande och bildkommunikativa
  metoder liksom ämnesdidaktiska frågeställningar och reflektioner.

  Delkurs 2: Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion A, 8 hp
  Delkursen behandlar portfoliometodik, lärprocessen, bilden som kommunikativt verktyg samt
  presentationsteknik. Centralt i delkursen är tillämpning av visuell kommunikation. Samtliga kunskaper
  bearbetas ur ett bildämnesdidaktiskt perspektiv genom pedagogiska planeringar och reflektionsseminarium.

  Delkurs 3: Visuell kultur och visuell kommunikation A, 3 hp
  Delkursen behandlar bildspråkliga teorier, bildtolkning och grundläggande bildanalytiska begrepp och teorier.
  Bildkunskaper relaterade till gällande styrdokument för bildämnet kommuniceras med visuell digital teknik
  som pedagogiskt verktyg med syfte att planera för lärande.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, tematiska bildverkstäder/workshops, studiebesök, projektarbeten, läsloggar samt grupparbete. Muntliga redovisningar av gestaltande arbeten, portfoliovisningar och inlämning av seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs 1: Bild och lärande, 4 hp, examineras genom:
  - en redovisning i form av en individuell digital processportfolio


  Delkurs 2: Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion A, 8 hp, examineras genom:
  - en redovisning i form av en individuell portfoliouppgift
  - en skriftlig inlämningsuppgift
  - en muntlig redovisning


  Delkurs 3: Visuell kultur och visuell kommunikation A, 3 hp, examineras genom:
  - en skriftlig inlämningsuppgift
  - en muntlig och visuell redovisning av gruppuppgift

  Betygskriterier (599 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Mimmi Larsson, Catrin Björck, Lisa Öhman, Torben Freytag

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: mimmi.larsson@hsd.su.se