Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bild för grundlärare åk 4-6 II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Kursen innehåller bildstudier utifrån olika gestaltningsformer med inriktning mot kunskapsmålen i fritidshem och skola. Samtliga moment genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment. Kursen behandlar utvecklingen av bildens kommunikativa roll för individ, grupp och samhälle och är en fördjupning i bildämnets pedagogiska verksamhet. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:


  Delkurs 1: Visuell kultur och kommunikation B, 4 hp
  Delkursen behandlar visuella kulturteorier och dess begrepp både genom gestaltande bildarbeten och skriftliga moment. Delkursen fördjupar förståelsen för genrers, texters och mediers betydelser för hur bilder kommunicerar olika budskap. I delkursen behandlas olika bildtolkningar samt grundläggande begrepp för att arbeta med bildanalys. Delkursen ger kunskaper om visuella budskap som propaganda och reklam med sin grund i retorik och kommunikation. Delkursen behandlar även historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Samtliga kunskaper bearbetas ur ett bildämnesdidaktiskt perspektiv genom lektionsplaneringar och seminarium.


  Delkurs 2: Projektarbete, 3 hp
  Delkursen innefattar ett gestaltande och undersökande bildarbete med ett tematiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom användningen av olika digitala verktyg blir även kommunikativa övningar med bildtolkningar och bildanalys en del av det tematiska arbetet.

  Delkurs 3: Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion B, 8 hp
  Delkursen fördjupar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete. Portfoliometoder och presentationsteknik fördjupas och behandlas både i den kommunikativa gestaltande presentationsformen samt genom kursens littereratur. Portfolions innehåll bearbetas genom bildämnets
  didaktiska perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, tematiska bildverkstäder/workshops, studiebesök, projektarbeten, läsloggar samt grupparbete. Muntliga redovisningar av gestaltande arbeten, portfoliovisningar och inlämning av seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema.

  Examination

  Examinationsformer:
  Delkurs 1: Visuell kultur och kommunikation B, 4 hp, examineras genom:
  - tre visuella redovisningar
  - tre skriftliga inlämningsuppgifter


  Delkurs 2: Projektarbete, 3 hp, examineras genom:
  - en visuell redovisning
  - en skriftlig inlämningsuppgift
  - en muntlig redovisning i form av opposition på andras projektarbete


  Delkurs 3: Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion B, 8 hp, examineras genom:
  - en redovisning i form av en individuell digital portfoliouppgift

  Betygskriterier (570 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Lisa Öhman, Mimmi Larsson, Catrin Björck, Torben Freytag

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: