Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning

En kurs för dig som vill utvecklas i drama och teater.

Kurssida HVDRF4
Foto: Bengt Larsson Heppling

Kursen behandlar dramapedagogiska och didaktiska perspektiv på teater och scenisk gestaltning. Med devising som utforskande metod och med hjälp av teaterns verktyg skapas sceniska gestaltningar där det dramapedagogiska ledarskapet blir centralt.

Studenter arbetar praktiskt med devising under kursens gång för att skapa sceniska gestaltningar riktade mot publik.

Kursen behandlar följande delar:

 • teaterns verktyg och uttrycksmedel
 • att överföra berättelser till gestaltande former
 • devising som utforskande metod i scenisk gestaltning
 • dramapedagogiskt ledarskap
 • reflekterande samtal om scenisk gestaltning

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, uppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fältstudier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar. Närvaro på föreläsningar, seminarier och gruppundervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en gestaltande uppgift i grupp, en muntlig reflektion över annan grupps arbete och en skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Peter Sundebrant

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se