Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens första termin. Kursen har delats upp i fyra inriktningar. Du som har både ditt förstaämne och ditt andraämne inom humaniora eller samhällsvetenskap ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.