Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen Skolan i samhället utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Skolan i samhället har delats upp i fyra inriktningar. Du som har ämne 1 och 2 inom humaniora och samhällsvetenskap ska läsa den här kursen.

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) är kursansvarig institution.

Programsida med studiegång KPU