Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens andra termin. Du som har ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne som ämne 1 ska läsa den här kursen.

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Programsida med studiegång KPU

Information med anledning av coronapandemin

På grund av rådande samhällsläge har Stockholms universitet upprättat generella riktlinjer om vad som gäller för lärarprogrammens VFU-kurser. Riktlinjerna tar hänsyn till ansvariga myndigheters rekommendationer.

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

 • Kursupplägg

  Kursen ges under andra halvan av terminen.

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portfölj

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Betygskriterier

  Betygskriterier (174 Kb)

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Examinator

  Vårterminen 2021:

  Cecilia Eskilsson, Gunilla Granath Zillén, Johan Sandahl, Maja Torres Madzar, Martin Karlsson, Per Höjeberg, Peter Sundebrant, Steven Dahl, Ulf Sandström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges VT21 mellan 2021-04-19 - 2021-05-21.
  Undervisning på HSD under våren 2021 sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Martin Karlsson