Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Antagningsinformation för kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för ämnesdidaktik. Du som är antagen till en kurs hos oss får särskilda e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs dem noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

Ung kvinna jublar åt ett glatt besked
Blev du antagen? Kom ihåg att tacka ja senast 22 juli. Foto: Mostphotos

Tacka ja

För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja senast 22 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Står du som reserv?
Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om Institutionen för ämnesdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det via e-post några dagar innan terminsstart.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar 8 augusti.

Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i höst. Om inte din utbildningsadministratör meddelat dig annat är webbregistreringen öppen 8–14 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när du registrerat dig.

Logga in i Athena

Mer information finns på vår webb

För dig som ska börja studera i höst

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kurssida HVM2FV
Foto: Mostphotos

Kursen fördjupar musikaliska och musikdidaktiska kunskaper med relevans för skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. I kursen integreras teori och praktik med musikens olika samhälleliga och historiska sammanhang. Samtliga delkurser kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till studentens egna kompetensutveckling.

I kursen relateras skolans och fritidshemmets praktik, kunskapsmål och värdegrund till aktuella musikpedagogiska diskurser. Utifrån egna erfarenheter, styrdokument och forskning behandlas konsten att planera för och bedöma musikaliskt lärande. Undervisningspraxis, styrdokument och forskningsrön granskas kritiskt i relation till varandra.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Musikaliskt hantverk och ledarskap, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - musikpedagogiskt ledarskap
   - musikaliskt hantverk såsom färdigheter i sång och spel
   - sång och spel i olika gruppkonstellationer och genrer
   - musikalisk gestaltning
   - planering och genomförande av konsertprojekt
  2. Teoretiskt musikaliskt arbete, 3 hp
   Delkursen behandlar:
   - rytmiskt, melodiskt och harmoniskt gehör
   - musikteori, arrangemang och komposition
   - analog och digital teknik för musikaliskt lärande
  3. Musikdidaktisk reflektion och analys, 6 hp
   Delkursen behandlar:
   - planering för och bedömning av musikaliskt lärande
   - planering och analys av ämnesövergripande projekt
   - närliggande vetenskaper såsom musikhistoria, musiksociologi och musikpsykologi
   - normkritiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv på barns musikaliska utveckling
   - reflektion kring musikpedagogik i relation till styrdokument och undervisningspraktik

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade seminarier och workshops samt träffar på campus (antal träffar anges för varje kurstillfälle). Vidare består undervisningen av självstudier i litteratur, musikaliskt arbete samt en egenhändigt organiserad övningsgrupp på hemorten för praktiserande av musikaliskt ledarskap.

  Att skapa en digital portfölj kring eget och andras lärande är ett obligatoriskt inslag på kursen. Närvaro på seminarier, workshops och grupparbeten är obligatorisk.

  För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till en dator med internet, kamera, mikrofon och hörlurar, samt tillgång till en gitarr och en enkel klaviatur (minst tre oktaver så att pianoackompanjemang med höger och vänster hand kan spelas samtidigt). Detta tillhandahålls inte av universitetet.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom:
  - uppspel på seminarier och konserter, samt av studenten utvalda dokumentationer i portfölj,
  - ett praktiskt prov i form av gruppledning av sångaktivitet där studenten ackompanjerar på piano och gitarr,
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av arrangemang för musikundervisning i grupp.

  Delkurs 2 examineras genom:
  - en skriftlig tenta,
  - ett arrangemang för flerstämmig sång,
  - ett praktiskt prov i form av en gestaltande redovisning av arrangemang för musikundervisning i grupp där analog och digitalteknik ingår.

  Delkurs 3 examineras genom:
  - en muntlig redovisning i grupp med hjälp av digitalt presentationsverktyg samt gruppopponering,
  - en muntlig redovisning i par,
  - en skriftlig inlämningsuppgift med muntlig redovisning i par eller individuellt.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Maria Evertsson

  Maria Pemsel

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Evertsson, maria.evertsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se