Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Objektorienterad analys och design

Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem.

Kursen redogör för centrala begrepp inom objektorienterad analys, design och inom grafisk modellering samt begrepp inom systemutvecklingsmetoder för informationssystem.

En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap I, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar: 

  • Centrala begrepp inom objektorienterad analys och design, till exempel verksamhetsanalys, design, arkitektur, klassificering, generalisering/specialisering/arv, aggregering, komposition, polymorfism, objekt, klass, typ, operation/metod, aktion, aktivitet, process, tillstånd, händelse, aktör, roll. 
  • Centrala begrepp inom systemanalys, information modellering, till exempel konceptuell modellering. 
  • Praktisk tillämpning och teoretisk förståelse av UML (Unified Modelling Language) diagram till exempel klassdiagram, användningsfall och aktivitetsdiagram samt teoretisk förståelse av UML-diagram tillståndsmaskinsdiagram, sekvensdiagram. 
  • Praktisk utformning av skiss på en kravspecifikation för ett informationssystem och att förstå kravspecifikationens roll i systemutveckling. 
  • Introduktion till modellkvalitet. 
  • Introduktion till mönsteranvändning vid modellering, analys och design. 
  • Introduktion till begrepp inom moderna systemutvecklingsmetoder, till exempel vattenfallsprocess, unified process (RUP/UP), lättviktsmetoder (agile methods) som till exempel XP (Extreme Programming). 
  • Introduktion till modelldriven utveckling (MDD/MDA), det vill säga automatgenering av exekverbar kod från grafiska modeller med hjälp av MDD/MDA-verktyg.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning och redovisningstillfällen. Deltagandet på vissa redovisningstillfällen är obligatoriskt.

  Examination

  Skriftlig tentamen 4 hp
  Projektarbete 3,5 hp

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser