Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Programmering i C och C++

Kursen lär ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++.

Du får kunskap att läsa och förstå C/C++-kod, uttrycka lösningar på programmeringsproblem och att kunna sätta dig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Syntax, semantik och pragmatik för en användbar delmängd av C/C++: 

  • strukturen hos ett C/C++-program,
  • manuell minneshantering, 
  • inbyggda datatyper, 
  • sammansatta datatyper (strängar, arrayer, struct, med mera), 
  • funktionspekare, 
  • klasser: konstruktion, kopiering, tilldelning och destruktion av objekt, 
  • arv, objektorienterad programmering i C/C++, 
  • bitmanipulering, 
  • orientering om operatoröverlagring, 
  • orientering om mallar och
  • användning av C/C++-bibliotek.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser