Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap

Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen fokuserar på: 

  • identifikation och formulering av problem och frågeställning, 
  • val och tillämpning av strategier och metoder för samhällsvetenskaplig eller designorienterad forskning, 
  • vetenskapligt skrivande, 
  • muntlig framställning av vetenskapliga resultat, 
  • kritisk granskning av vetenskapliga arbeten och
  • vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledningstillfällen och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom gruppbaserade och individuella inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen