Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Systemintegration av IT-baserade affärssystem

Målet med kursen är att ge dig både grundläggande och avancerad kunskap om de begrepp, metoder och tekniker som behövs för att lösa systemintegrationsproblem.

Dessutom får du en förståelse för de viktigaste utmaningarna idag inom systemintegration genom att du får erfarenhet av integration av flera system mot affärssystem, tjänster, sociala nätverk och i molnet.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Följande ämnen hanteras under kursen:

  • arkitekturer och mönster för systemintegration,
  • metoder för systemintegration, process-, informations- och tjänstorienterade,
  • XML och länkade data,
  • SOA och mikrotjänster
  • webb- tjänster, REST-tjänster,
  • BPMN och
  • verktyg för systemintegration, till exempel Microsoft BizTalkUndervisning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och projektuppgift.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser