Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tjänster för en uppkopplad värld

Kursens mål är att ge insikter i Internet of Things arkitekturer, protokoll och tjänster.

Kunskaperna används sedan för att ge detaljerade insikter hur detta kan användas för att skapa kontextbaserade tjänster i scenarion med fast och mobil kommunikation. Insikterna fördjupas med kunskaper om hur applikationer och komponenter skall samarbeta med andra infrastrukturer (Web).

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser