Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Entreprenörskap i det digitala samhället

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur affärsidéer kan utvecklas, omsättas i praktiken och hur de översätts till affärsmodeller.

Kursen ger dig möjlighet att träffa gästföreläsare från näringslivet som arbetar dagligen med digital innovation. Efter avslutad kurs kommer du att ha en djup förståelse för de verktyg som är nödvändiga att använda när du testar och utvärderar en affärsidé och en affärsmodell. 

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser