Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Prototyper inom interaktionsdesign

På kursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen.

Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter som teknikutvecklare, beställare och framförallt framtida användare. En prototyp kan se olika ut, till exempel, grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Kursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Under kursen kommer bland annat följande ämnen diskuteras: 

  • behovsanalys, 
  • designmetoder, 
  • prototyper i olika material, 
  • utvärdering, 
  • pappersprototyper, från storyboards/skisser till pappersprototyper/interaktiva tjänster, 
  • digitala prototyper, 
  • verktyg för att utveckla prototyper: Photoshop, Illustrator, Fireworks och
  • HTML och CSS för att utveckla prototyper.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen, laborationer, seminarier och en individuell inlämningsuppgift.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser