Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Idéhistoria, från antiken till upplysningen

Kursen behandlar den intellektuella och vetenskapliga kulturens framväxt samt dess relation till samhället från antiken till och med upplysningen.

Byst av Aristoteles, romersk kopia i marmor.
Byst av Aristoteles (romersk kopia i marmor, Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Rom. Efter ett grekiskt original, gjort i brons av Lysippos ca 330 f Kr)

Kursen motsvarar tillsammans med kursen Den moderna tidens idéhistoria en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från antiken till och med upplysningen. Särskild vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av följande två delkurser:

  Delkurser

  • Antiken och medeltiden (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt skolastiken.

  • 2. Från renässansen till och med upplysningen (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt upplysningen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Höstterminen 2023

  Staffan Bergwik, professor
  Karin Dirke, universitetslektor, docent
  Sara Ekström, vik.adjunkt, fil. dr
  Karolina Enquist Källgren, bitr. universitetslektor, docent
  Martin Wiklund, universitetslektor, docent

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
   

  Studentexpedition

  För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

  Vid årsskiftet upphör studentexpeditionens besöks- och telefontider och du kontaktar istället våra studieadministratörer direkt. Du kan fortfarande skicka e-post till studentexpeditionen om du inte vet vart du ska vända dig.

  Studentexpedition