Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria, från antiken till upplysningen

Kursen behandlar den intellektuella och vetenskapliga kulturens framväxt samt dess relation till samhället från antiken till och med upplysningen.

Aristotoles
Romersk kopia i marmor av en grekisk bronsbyst föreställande Aristotoles av Lysippos, ca 330 f.kr, wikimedia commons, Museo nazionale romano di palazzo Altemps

Kursen motsvarar tillsammans med kursen Den moderna tidens idéhistoria en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från antiken till och med upplysningen. Särskild vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av följande två delkurser:

  Delkurser

  • Antiken och medeltiden (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt skolastiken.

  • 2. Från renässansen till och med upplysningen (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt upplysningen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Karin Dirke, universitetslektor, docent
  Staffan Bergwik, professor
  Jens Eriksson, vik. universitetslektor, fil. dr

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation HT2020 Idéhistoria (4617 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria
   

  Studentexpedition

  För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

  Studentexpedition