Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar den intellektuella och vetenskapliga kulturens framväxt samt dess relation till samhället från antiken till och med upplysningen. Kursen motsvarar tillsammans med kursen Den moderna tidens idéhistoria en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen