Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt

Vårt ettåriga magisterprogam i Europeisk ekonomisk rätt har bedrivits i över 20 år och är idag ett internationellt välrenommerat program med sin specifika profil som bland annat innehåller konkurrensrätt, finansrätt och socialrätt.

JEELM
Photo: Jorgen Hendriksen