Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier

  • 7,5 hp

Kursen behandlar studiet av Östasiens samhällen, historia, kultur och statsskick samtidigt som den förhåller sig kritisk till de ramar inom vilka regionen traditionellt studerats. Kursen utmanar koloniala såväl som nationalistiska ramverk samt bemöter regionala förhållningssätt och lyfter fram transregionala och globala perspektiv. Kursen granskar Östasien och den globala diskursen kring regionen som disciplin och geografiskt område.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt