Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Japanska I

Kursen ger en översiktlig orientering om det japanska samhället och kulturen i historia och nutid och omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna.

Du studerar grundläggande grammatik och får en introduktion i att skriva och läsa med de olika skriftsystemen. Du får även öva på muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse.

 • Kursupplägg

  Kursen består av sex moduler som behandlar det japanska språket, grammatik, vokabulär, kanji och Japanstudier.

  Delkurser

  1. Introduktion till det japanska språket, 2.5 hp
  Delkursen behandlar inlärning av de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana, samt ger en introduktion till grundläggande japansk grammatik, till ett första grundläggande ordförråd och till det japanska siffersystemet.

  2. Grammatik I, 7.5 hp
  Delkursen ger grundläggande kunskaper i japansk grammatik.

  3. Kanji I A, 4 hp
  Delkursen behandlar inlärning av cirka 100 av de vanligare förekommande kanjitecknen, det vill säga kinesiska skrivtecken.

  4. Kanji I B, 4 hp
  Delkursen behandlar inlärning av ca 100 av de vanligare förekommande kanjitecknen, det vill säga kinesiska skrivtecken.

  5. Praktisk språkfärdighet 1, 4.5 hp
  Delkursen övar studenten i grundläggande muntligt och skriftligt japanskt vardagsspråk med tonvikt på hövligt språk.

  6. Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp
  Kursen ger en översiktlig introduktion till studier av den japanska kulturen, men tonvikt på de områden där institutionen har särskilt kompetens som historia, visuell media och litteraturstudier.

  Undervisning

  På kursdelarna Introduktion till det japanska språket, Grammatik I, Kanji I A och Kanji I B sker undervisningen i form av föreläsningar, individuella övningar och gruppövningar.

  På kursdelen Praktisk språkfärdighet I sker undervisningen i form av individuella övningar och gruppövningar. På kursdelen Introduktion i Japanstudier sker undervisningen i form av föreläsningar samt filmvisningar.

  Kursupplägg, litteraturlistor och resurser

  Under dina studier i Japanska I behöver du nedanstående dokument för kana och uttal.

  Kana och uttal (415 Kb)

  Kursupplägg, planering och litteraturlista för HT24 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

      Litteratur Genki I.  
      Kanjikompendium.
      Material för praktisk språkfärdighet.  

  Modulen Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp har en egen sida och litteraturlista i Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursdelen Introduktion till det japanska språket examineras genom en salstentamen.

  Kursdelen Grammatik I examineras genom en salstentamen samt IT-baserade hemskrivningar.

  Kursdelen Kanji I A examineras genom en salstentamen samt IT-baserade hemskrivningar.

  Kursdelen Kanji I B examineras genom en salstentamen samt IT-baserade hemskrivningar.

  Kursdelen Praktisk språkfärdighet I examineras genom 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter samt 3-4 muntliga redovisningar.

  Kursdelen Introduktion i Japanstudier examineras genom en skriftlig hemuppgift och en skriftlig hemtentamen.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinator hel kurs: Stina Jelbring

  Examinator för modulen Introduktion till det japanska språket, 2.5 hp: Examinator: Stina Jelbring

  Examinator för modulen Grammatik I, 7.5 hp: Examinator: Stina Jelbring

  Examinator för modulen Kanji 1A och 1B, 4 hp: Examinator: Ewa Machotka.

  Examinator för Praktisk språkfärdighet 1, 4.5 hp: Examinator: Eriko Seto Norrgård

  Examinator för Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp: Examinator: Jaqueline Berndt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Under dina studier i Japanska I behöver du nedanstående dokument för kana och uttal.
  Kana och uttal (415 Kb)

  Kursupplägg, planering och litteraturlista för HT24 finns i läroplattformen Athena.

  Modulen Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp har en egen sida och litteraturlista i Athena.

  Nedan finner ni de språkläroböcker som används i kursen. All övrig litteratur kommer att laddas upp på Athena.

  Banno, Eri et al.:
  GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese I Main Book. Third Edition, Tokyo: Japan Times, 2020 [1999]. (Including MP3 (CD-ROM). ISBN 978-4-7890-1730-5

  GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese I Workbook. Third Edition, Tokyo: Japan Times, 2020 [1999]. Including MP3 (CD-ROM). ISBN 978-4-7890-1731-2

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk