Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska I

Kursen ger en översiktlig orientering om det japanska samhället och kulturen i historia och nutid och omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna.

Du studerar grundläggande grammatik och får en introduktion i att skriva och läsa med de olika skriftsystemen. Du får även öva på muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse.

 • Kursupplägg

  Kursen består av sex moduler som behandlar det japanska språket, grammatik, vokabulär, kanji och Japanstudier.

  Delkurser

  1. Introduktion till det japanska språket, 2.5 hp
  Delkursen behandlar inlärning av de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana, samt ger en introduktion till grundläggande japansk grammatik, till ett första grundläggande ordförråd och till det japanska siffersystemet.

  2. Grammatik I, 7.5 hp
  Delkursen ger grundläggande kunskaper i japansk grammatik.

  3. Kanji I A, 4 hp
  Delkursen behandlar inlärning av cirka 100 av de vanligare förekommande kanjitecknen, det vill säga kinesiska skrivtecken.

  4. Kanji I B, 4 hp
  Delkursen behandlar inlärning av ca 100 av de vanligare förekommande kanjitecknen, det vill säga kinesiska skrivtecken.

  5. Praktisk språkfärdighet 1, 4.5 hp
  Delkursen övar studenten i grundläggande muntligt och skriftligt japanskt vardagsspråk med tonvikt på hövligt språk.

  6. Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp
  Kursen ger en översiktlig introduktion till studier av den japanska kulturen, men tonvikt på de områden där institutionen har särskilt kompetens som historia, visuell media och litteraturstudier.

  Undervisning

  På kursdelarna Introduktion till det japanska språket, Grammatik I, Kanji I A och Kanji I B sker undervisningen i form av föreläsningar, individuella övningar och gruppövningar.

  På kursdelen Praktisk språkfärdighet I sker undervisningen i form av individuella övningar och gruppövningar. På kursdelen Introduktion i Japanstudier sker undervisningen i form av föreläsningar samt filmvisningar.

  Kursupplägg och resurser

  Under dina studier i Japanska I behöver du nedanstående dokument för kana och uttal.

  Kana och uttal (415 Kb)

  Kursupplägg, planering och litteraturlista för delkurs 21-25:
  Athena (länk uppdateras)

  Kursupplägg, planering och litteraturlista för delkurs 26:
  Athena (länk uppdateras)

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursdelen Introduktion till det japanska språket examineras genom en salstentamen.

  Kursdelen Grammatik I examineras genom en salstentamen samt IT-baserade hemskrivningar.

  Kursdelen Kanji I A examineras genom en salstentamen samt IT-baserade hemskrivningar.

  Kursdelen Kanji I B examineras genom en salstentamen samt IT-baserade hemskrivningar.

  Kursdelen Praktisk språkfärdighet I examineras genom 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter samt 3-4 muntliga redovisningar.

  Kursdelen Introduktion i Japanstudier examineras genom en skriftlig hemuppgift och en skriftlig hemtentamen.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinator för modulen Introduktion till det japanska språket, 2.5 hp: Examinator för HT21 uppdateras.

  Examinator för modulen Grammatik I, 7.5 hp: Examinator för HT21 uppdateras.

  Examinator för modulen Kanji 1A och 1B, 4 hp: Examinator för HT21 uppdateras.

  Examinator för Praktisk språkfärdighet 1, 4.5 hp: Examinator för HT21 uppdateras.

  Examinator för Introduktion till Japanstudier, 7.5 hp: Examinator för HT21 uppdateras.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för HT21 uppdateras.

  Resurser för delkurs 21-25:
  Athena (länken uppdateras)

  Resurser för delkurs 26:
  Athena (länken uppdateras)

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22