Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska II

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse i japanska.

Under kursen kommer studenten att utveckla sin förståelse för japansk grammatik och förmågan att kommunicera med vardagligt språkbruk.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Grammatik II, 7.5 hp
  Delkursen vidareutvecklar kunskaperna i japansk grammatik och förmågan att kommunicera med vardagligt språkbruk. Delkursen introducerar även hövligt språk (keigo).

  2. Kanji II, 7.5 hp

  Delkursen behandlar inlärning av ytterligare kanjitecken (ca 220), deras radikaler och användning i olika sammanhang samt sammansättningar. Delkursen ger också övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar förmågan att läsa och skriva i vardagliga situationer.

  3. Praktisk språkfärdighet II, 7.5hp
  Delkursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och läsförståelse i japanska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella övningar.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT22 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Grammatik II, 7,5 hp, examineras löpande genom 3-4 IT-baserade hemskrivningar samt en salstentamen vid delkursens slut.

  Kanji II, 7,5 hp, examineras genom en salstentamen.

  Praktisk språkfärdighet II, 7,5 hp, examineras genom 1-3 skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av dessa.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Mitsuyo Kuwano Lidén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22