Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska V

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II, Japanska III och Japanska IV.

Den befäster och vidareutvecklar förmågan att aktivt delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska på lägre avancerad nivå, vilket motsvarar nivån mellan graderna N2 och N1 i Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Kursen har fem delkurser.

  Delkurser

  1. Intensiv textläsning, 6,5 hp
  Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna japanska skriftspråket och övar upp textläsningsförmågan. Den innefattar grammatisk analys, kanjikunskap, textläsning, textanalys och skönlitterär tolkning.

  2. Extensiv textläsning, 6,5 hp
  Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna japanska skriftspråket och övar upp textläsningsförmågan. Den innefattar textläsning, textanalys, grammatisk analys, kanjikunskap och redovisning av facktexter.

  3. Praktisk språkfärdighet V, 6,5 hp
  Delkursen uppövar studentens förmåga att i kommunikativt syfte på lägre avancerad nivå förstå innehållet i valda audiovisuella material och texter, muntligt och skriftligt återberätta och sammanfatta detta samt muntligt diskutera och skriftligt redovisa valda ämnen i olika sammanhang och med korrekt meningsbyggnad och stavning.

  4. Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III, 6 hp
  Delkursen vidareutvecklar studentens förmåga att kommunicera muntligt på japanska i olika sociala sammanhang och ämnesområden.

  5. Akademiskt skrivande I, 4,5 hp
  Delkursen utvecklar studentens förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter samt söka material till en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå.

  Undervisning

  Undervisningen på Intensiv textläsning, Extensiv textläsning, Praktisk språkfärdighet V och Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III består av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar.

  I kursdelen Praktisk språkfärdighet V är 3-5 inlämningsuppgifter ett obligatoriskt inslag i undervisningen.

  Undervisningen på kursens del Akademiskt skrivande I sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT21 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursdelarna Intensiv textläsning och Extensiv textläsning examineras genom en salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Kursdelen Praktisk språkfärdighet V examineras genom två muntliga prov samt en salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Kursdelen Situationsbaserad muntlig språkfärdighet III examineras genom 1-2 muntliga redovisningar i form av korta föredrag samt 2-3 skriftliga inlämningsuppgifter.

  Kursdelen Akademiskt skrivande I examineras genom 4-6 hemuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen finns tillgänglig i Athena närmare kursstart.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22