Go to this page on our english site

Japans historia före 1868

 • 7,5 hp

Historia genom konst: det förmoderna Japan. Snarare än en traditionell överblick över den förmoderna japanska historien utforskar den här kursen betydande sociala och politiska framsteg i Japan fram till 1868 genom konst och materiell kultur. Kursen ställer frågan: vad kan konst och materiella objekt berätta för oss om historiska skeenden och samhällen? Kursen riktar också fokus mot de metodologiska utmaningar som finns i användandet av artefakter som källor för historia, samt undersöker gränserna för vilka tolkningar man kan göra med hjälp av dessa.

För att nå dessa mål tar den här kursen på ett kritiskt sätt upp större teman så som bland annat förmodernitet, japanskhet, tradition, konst, makt och genus. Huvudsyftet med kursen är att göra det möjligt för studenter att upptäcka hur förståelsen för hur det förmoderna Japans konst och historia förändrar sättet vi uppfattar och tar del av den värld vi lever i nu.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  https://www.su.se/asia/japanska/vara-utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen