Klassisk japanska II, 7,5 hp

Genom att studera ett antal texter i klassisk japanska uppövas förmågan att självständigt läsa och analysera texter från olika epoker i japansk historia och litteratur.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen