Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad koreanska II

  • 7,5 hp

Kursen förbereder studenten för ett akademiskt arbete vid ett lärosäte eller vid myndigheter och företag. Den syftar till att förbättra studentens färdigheter i tal och skrift, särskilt avseende deltagande i seminarier och konferenser relaterade till Korea. Kursen syftar också till att förbättra studentens förmåga att använda akademisk koreanska för sammanställande av forskningsresultat samt presentationer och diskussioner. Kursen tränar studenten att kommunicera i tal såväl som skrift för vetenskapligt arbete eller annan yrkesverksamhet genom att använda koreanskt källmaterial.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.