Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nord- och Sydkoreas relationer

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Nord- och Sydkoreas relationer sedan staternas tillkomst 1948 med tonvikt på hur 1953 års vapenstilleståndsavtal har efterlevts och vilken roll Military Armistice Commission (MAC) och Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) har spelat för att uppehålla freden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.