Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridiskt skrivande och kritisk argumentation

Kursen Juridiskt skrivande och kritisk argumentation ger en översikt av juridiskt skrivande och olika kritiska synsätt på juridik. Kursen ges på engelska.

Juridiskt skrivande och kritisk argumentation (Legal Writing and Critical Advocacy) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på Företagsekonomiska institutionens sommarskola vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.