Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global handelsrätt

Sommarkursen Global handelsrätt ges på engelska och ger en överblick över de rättsliga reglerna, principerna och teoribildningen inom global handel, liksom över hur handeln samspelar med andra faktorer.

Global handelsrätt (World Trade Law) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.