Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global hälsa och rättens roll

Sommarkursen Global hälsa och rättens roll ges på engelska och ger studenten en överblick över global hälsorätt, policy, praxis och aktörer.

Global hälsa och rättens roll (Global Health and Law) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.