Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global hälsa och rättens roll

Sommarkursen Global hälsa och rättens roll ges på engelska och ger studenten en överblick över global hälsorätt, policy, praxis och aktörer.

Global health and law
Photo: Andrey Popov on MostPhotos

Global hälsa och rättens roll (Global Health and Law) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Se den engelska sidan för ytterligare information.


Global Health and Law