Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Europarätt i korthet

Sommarkursen Europarätt i korthet ger en överblick över EU-rätt i en svensk, internationell och komparativ juridisk kontext. Kursen omfattar EU-rättsområden som konstitutionell rätt, EU:s institutioner och de EU-rättsliga regler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad.

Europarätt
Foto: LightField / Mostphotos

Europarätt i korthet (EU Law in Brief) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Se den engelska sidan för ytterligare information.

EU Law in Brief