Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

EU:s handelsrätt och handelspolitik

Syftet med kursen EU:s handelsrätt och handelspolitik är att studenten ska få fördjupade kunskaper om EU-medlemsstaternas gemensamma handelspolitik och regleringen av handeln med tredje land. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan EU External Trade Relations Law and Policy JU348A.