Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

EU:s handelsrätt och handelspolitik

Syftet med kursen EU:s handelsrätt och handelspolitik (EU External Trade Relations Law and Policy) är att studenten ska få fördjupade kunskaper om EU-medlemsstaternas gemensamma handelspolitik och regleringen av handeln med tredje land. Kursen ges på engelska.

handelsrätt
Photo: Harvepino / Mostphotos


EU:s handelsrätt och handelspolitik (EU External Trade Relations Law and Policy) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen behandlar särskilt fördelningen av befogenheter mellan Unionen och dess medlemsstater, bilaterala handelsavtal, de nya handelsrelationerna mellan Storbritannien och EU, Unionens arbete inom världshandelsorganisationen (WTO) och implementering av externa åtgärder i medlemsstaterna. Kursen tar sin utgångspunkt i EU:s konstitutionella rätt såsom den kommit till uttryck i grundfördragen, EU:s rättighetsstadga och i rättspraxis från EU-domstolen, samt i bilaterala och multilaterala handelsavtal och folkrätt. Vidare studeras förhandlingsprocesserna, tvistlösningsmekanismerna och arbetet vid investeringstribunalerna. Även EU:s investeringar och projekt i utvecklingsländer behandlas.

Sammanfattningsvis behandlas såväl materielrättsliga som institutionella och processuella aspekter av ämnet. Kursen syftar dessutom till att fördjupa studentens metodmedvetenhet och till att öka graden av kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt. Generellt sett ska studenten ges tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna genomföra ett större akademiskt arbete såsom en 30-poängs examensuppsats.

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - EU:s handelsrätt och handelspolitik

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av uppsats. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Kunskapskontroll och examination av förväntade studieresultat sker genom ett skriftligt prov, författandet av en självständig uppsats om ca. 15 sidor om en aspekt av den gemensamma handelspolitiken samt genom författandet av en kommentar på en annan students uppsats (peer-review).
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteraturen är på engelska.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

   

  Se en presentationsfilm om kursen

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  etrlp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo

  Kursföreståndare: 
  Claes Granmar