Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

IT-rätt

Kursen IT-rätts övergripande syfte är att, med utgångspunkt i samband mellan juridik och informationsteknik (IT), ge en fördjupad förståelse för rättsinformatiken.

rättsinformatik
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


IT-rätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Tonvikten ligger på den kommersiella IT-rätten med anknytande ansvarsfrågor. Kursinnehållet omfattar även informationsfrihet och integritetsskydd i mer vidsträckt bemärkelse bl.a. mot bakgrund av rättens internationalisering genom digitala nätverk av olika slag.

Kursen behandlar således centrala komponenter i IT-rätten som är tvärjuridisk och omfattar ett flertal traditionella rättsområden, ofta i nya kombinationer med varandra. Det faktum att normgivning och rättstillämpning i ökande utsträckning äger rum i digitala miljöer inverkar på rättsbildningen. Beroende på hur IT införs och används inom en organisation kan rättssäkerhet, effektivitet och affärsmässighet både förstärkas och försvagas. En grundläggande förutsättning för juridiskt hållbara lösningar är att adekvata säkerhetsjuridiska skyddsåtgärder av både tekniskt och organisatoriskt slag har vidtagits. I det praktiska rättslivet blir detta påtagligt när rättsliga infrastrukturer för uppgiftshantering, dokumentation, kommunikation digitaliseras och automatiseras.

Under kursen är den kommersiella IT-rätten i fokus med särskild inriktning på IT-avtalslösningar, outsourcing, immaterialrättsliga frågor kopplade till IT, personuppgiftslagstiftning, rättens internationalisering och digitalisering samt ansvarsfrågor.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - IT-rätt

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av seminarier samt ett grupparbete. Undervisningen sker på svenska och engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, genomförande av grupparbete, genomförande av skriftlig uppgift samt genomförande av opponering.
   

  Examinator


  Cecilia Magnusson Sjöberg
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  itratt@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Ümit Sener

  Kursföreståndare: 
  Katarina Fast Lappalainen (fr.o.m HT21)