Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bodelning och arvskifte

Kursen Bodelning och arvsrätt behandlar bodelning och arvskifte ur främst civilrättslig synvinkel. Kursen bygger vidare på de kunskaper om den ekonomiska sidan av familjerätten som studenten inhämtade inom ramen för kursen Civilrätt C.

bodelning
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Specialkursen Bodelning och arvskifte är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen innehåller betydande praktiska inslag. Med hjälp av flera praktikfall ges studenten inblick i den praktiska hanteringen av och träning i att upprätta bouppteckningar och avtal om bodelning och arvskifte. Under kursen belyses även skattekonsekvenser av olika civilrättsliga handlingsalternativ vid bodelning och arvskifte. Vidare behandlas inkomstbeskattningen av dödsbon.

Kursen består av fyra delmoment:

 • Egendomsordningen och bodelning under äktenskap
 • Bodelningen vid äktenskapsskillnad
 • Arvsordningen och testamenten
 • Bouppteckning vid bodelning och arvskifte

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Bodelning och arvskifte

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk närvaro vid seminarierna, författande och redovisning av rättsutredningar samt genom en skriftlig tentamen.
   

  Examinator


  Johan Schüldt
  Theddo Rother Schirren
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  boarv@juridicum.su.se 

  Amanuens: 
  Johanna Hale

  Kursföreståndare: 
  Johan Schüldt
  Theddo Rother Schirren